POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONSENTIMENT EXPRÉS PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL OBTINGUTS DIRECTAMENT DE L’ INTERESSAT

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que vostè ens faciliti seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ATREVETE A ARRIESGAR, S.L., amb CIF B67285452 i domicili social al C/ Enrique Granados 104, 4t 1a 08008 de Barcelona, com a responsable del tractament. Les dades seran tractades amb la finalitat d’ enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Els destinataris de les seves dades són: el responsable de tractament, les empreses del grup i determinats encarregats de tractament necessaris per al desenvolupament de les nostres funcions. Les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari i seran esborrides quan hagi transcorregut un temps sense fer-ne ús. Es procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació. D’ acord amb els drets que li confereix la normativa vigent podrà exercir el dret d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com revocar el consentiment prestat, dirigint la seva petició a l’ adreça postal indicada o al correu electrònic info@a-vocados.com i podrà adreçar-se a l’ Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Mitjançant la seva acceptació vostè dóna el consentiment exprés al tractament de les seves dades amb la finalitat esmentada.